Merhaba Goviva Goviva Yazılım İle 1 Adım Öne Geçin

Ön Bilgilendirme Formu

Goviva İle 1 Adım Öne Geçin

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


 1. ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICI / SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                        : GOVİVA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası  : 220842-5
Mersis Numarası         : 0396137721700001
Vergi Dairesi               : Antalya Kurumlar
Vergi Numarası           : 396 137 72 17
Web sitesi                  : www.goviva.com.tr
E-Posta Adresi            : [email protected]
Telefon Numarası        : +90 216 606 14 16
Merkez Adresi             : Yeniköy Mah. Çiftlik Cad. Osmangazi Konakları A Blok No:12A İç Kapı No:3
Şube Adresi                :  AOSB 3. Kısım Mah. 40 Cad. No: 4 iç Kapı No: Z01 Döşemealtı/Antalya
adresinde ikamet eden kurum bundan böyle "PLATFORM veya SATICI" olarak anılacaktır.

1.2 ALICI / MÜŞTERİ / KULLANICI BİLGİLERİ
Sözleşme Tarihi             :
Adı Soyadı                     :
E Posta Adresi               :
Telefon Numarası           :
Adresi                           :

PLATFORM tarafından sağlanan hizmetleri ve ürünleri kullanan veya satın alan kişiler/kurumlar bundan sonra kısaca “ALICI / MÜŞTERİ / KULLANICI” olarak anılacaktır.

1.3. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu profil sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri profil sayfasından değiştirebilecektir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi bu site tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman profil sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

1.4 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI'nın, PLATFORM’da, Mal/Hizmet satışa sunan SATICI'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

1.5 ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından PLATFORM’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce PLATFORM’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. a) SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 2. b) Ürünler/Hizmetler'in PLATFORM’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

 3. c) SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (Antalya Ticaret Odası) ve ATSO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (www.atso.org.tr)

 4. d) PLATFORM tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda PLATFORM’a verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

 5. e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 6. f) Sözleşme konusu Ürünler/Hizmetler için PLATFORM tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin / Hizmtelerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

 7. g) Ürünlerin/Hizmetlerin ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

 8. h) Ürünler/Hizmetler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

 9. i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler,

 10. j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

 11. k) Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

 12. l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

 13. m) ALICI’nın PLATFORM’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

 14. n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından PLATFORM’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, PLATFORM’un da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

 15. o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın PLATFORM’a veya SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 16. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (VERGİ DAHİL)

2.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında yer almaktadır.

2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı sitede gösterilmiştir.

2.4. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Kullanım Koşulları
Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, PLATFORM, abonelik seçecekleri kapsamında ücreti karşılığında, PLATFORM yazılımını (SaaS platformu erişimi ve SaaS uygulaması dahil) Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) yaklaşımıyla KULLANICI'nın kullanımına sunmayı kabul eder. Arabirimi, veritabanı ve ona eşlik eden belgeler (topluca "Yazılım"), tanımlanmış, açıklanmış ve çevrimiçi olarak kullanılabilir biçimde belirlenen yayın tarihinden başlayarak kullanıma sunulmuştur. Yazılımın web sitesini yükleyerek ve kullanıcı bilgileri ile kayıt ve giriş işlemini yapan KULLANICI, PLATFORM platformunun kayıtlı bir kullanıcısı olur.

2.5. KULLANICI, PLATFORM'un web sitesinde ve yazılımın bir bölümünde ya da tamamında, kullanıcı sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik politikası gibi yasal belgelerde herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın güncelleme (ekleme/düzeltme/silme) hakkının olduğunu kabul ve beyan eder. KULLANICI yazılımı ve bu web sitesini, yayında bulunan en güncel kullanıcı sözleşmesi koşullarını dikkate alarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, bu sözleşmeyi ve içerdiği hüküm ve koşulları düzenli olarak incelemekten sorumludur.

2.6. KULLANICI kayıt işlemini tamamlandığında, yazılıma, web sitesi üzerinden erişebilir. Web sitesinde oturum açmak için kayıt sırasında belirlenen kullanıcı kimliği ve parola gerekir. Yazılıma, "oturuma" giriş yapıldıktan sonra erişilebilir. Yazılım, tek bir KULLANICI lisansı ile birden fazla kişi tarafından kullanılabilir.

2.7. Yazılım, daha önceki bir lisanslı sürümünden yükseltme, yama ya da güncelleme içeriyorsa, mevcut yazılımı bu güncellenmiş yazılıma yükseltmek ve kullanmak için ek bir lisans gerekebilir. Yükseltilen tüm yazılımlar, genel yazılımın bir parçası olarak kabul edilir ve bu sözleşmeye tabidir.

2.8. Lisanslama; PLATFORM işbu sözleşmeyle KULLANICI'ya münhasır olmayan, devredilemeyen bir lisans vermektedir. Bu lisans, işbu sözleşmenin koşullarına tabi olarak ticari amaçlı kullanımları destekler.

2.9. PLATFORM bünyesinde, üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen ve yazılıma dahil edilen her bileşen kendi özel lisans koşullarına sahip olabilir. Bu özel lisans koşulları hiçbir şekilde, işbu sözleşmedeki şartların bir bölümünü veya tamamını askıya almaz, durdurmaz ya da yürürlükten kaldırmaz. Belirtilen özel lisans koşulları, kullanıcı sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik politikasına ek olarak kabul edilir. KULLANICI sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik politikası ve üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen bileşenlere ait özel lisans koşulları birbiriyle çelişmesi durumunda işbu sözleşme koşulları uygulanır.

2.9.1 PLATFORM bünyesinde, üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen ve yazılıma dahil edilen bileşenlere ait özel lisans koşulları sadece ilgili bileşen yazılım üretimi için kullanıldığında geçerlidir. Kullanılmayan bileşenlere ait özel lisans koşulları uygulanmaz.

2.9.2 KULLANICI doğrudan veya dolaylı olarak: tersine mühendislik, derlenen kodu kaynak koda dönüştürme, değiştirme, tercüme etme, yazılımın kaynak kodunu veya yazılımın altında yatan fikirleri veya algoritmaları keşfetme girişiminde bulunma veya yazılımdan türev çalışmalar oluşturma, yazılımın ve dağıtım ortamının herhangi bir bileşenini kopyalama veya yeniden oluşturma;

* kopyalama, yeniden lisanslama, satma, kiralama, dağıtma, bilgisayara indirme, başka bir bilgisayara yükleme veya başka bir şekilde devretme;

* yazılımın veya yazılım kullanılarak üretilen kaynak kodun içinde bulunan, herhangi bir telif hakkı bildirimini veya diğer mülkiyet bildirimlerini veya açıklamaları kaldırma, silme veya değiştirme

* yazılımı veya yazılım kullanılarak üretilen kaynak kodu, üçüncü şahısların donanım, yazılım ve çevrimiçi hizmetlerine zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek herhangi bir şekilde kullanma gibi faaliyetleri yazılım üzerinde gerçekleştirmeyeceğini ve yazılımı bu sözleşmede belirtilen durumlar dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.9.3 Kullanıcı Yükümlülükleri

PLATFORM ve KULLANICI işbu sözleşme ile aşağıdakileri kabul eder: KULLANICI, yazılıma dahili olarak erişmek için gereken tüm bilgisayar donanımını, yazılımını ve iletişim ekipmanını elde etmekten ve muhafaza etmekten ve yazılımı kullanırken ortaya çıkan tüm üçüncü taraf erişim ücretlerini ödemekten sorumludur;

KULLANICI, yazılımı çalıştırmak için kullandığı bilgisayarın güvenliğini, zararlı özellik gösteren yazılımlardan (örn. virüsler, solucanlar, truva atları ile yıkıcı özellikler gösteren betik ve kodlar) korumak için gerekli ve uygun tüm prosedürleri uygulamak ve gerekli güvenlik yazılımlarını kurmak ve ilgili güvenlik yazılımlarını güncel tutmaktan sorumludur. KULLANICI, yazılımı kullanırken yaptığı eylemlerden tek başına sorumlu olacaktır.

KULLANICI işbu sözleşme ile aşağıdakileri kabul ve taahhüt eder:

* KULLANICI, yazılımın çalışmasına zarar verebilecek virüs, bozuk dosya veya benzeri başka bir yazılım veya program içeren dosyaları yüklemeyecek ve dağıtmayacaktır.

* KULLANICI, PLATFORM kullanarak, diğer kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verebilecek virüs, bozuk dosya veya benzeri başka bir yazılım veya program içeren bir bileşen geliştirmeyecek ve dağıtmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı sitelere, sunuculara veya ağlara müdahale etmeyecek veya bunların çalışmasını olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı siteler, sunucular veya ağlar tarafından kullanılan güvenlik mekanizmalarını sızma amaçlı araştırmayacak; bu sistemler üzerinde sızma amaçlı tarama yapmayacak; ve güvenlik açıklarını bularak, işlerliğini olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerde bulunmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı sitelere, sunuculara veya ağlara makul olmayan veya orantısız olarak büyük bir yük getiren herhangi bir işlem yapmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı ağların tüm düzenlemelerine, politikalarına ve prosedürlerine uyacaktır.

* KULLANICI, herhangi bir tür veya nitelikteki yasa dışı, taciz edici, iftira niteliğinde, taciz edici, tehdit edici, zararlı, nefret dolu veya başka bir şekilde sakıncalı materyali yayınlamayacak, tanıtmayacak, iletmeyecek ve paylaşmayacaktır.

* KULLANICI, cezai bir suç teşkil edebilecek veya hukuki sorumluluk doğurabilecek davranışları teşvik eden herhangi bir materyali yayınlamayacak, tanıtmayacak, iletmeyecek ve paylaşmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma girdiği tüm veri, bilgi veya materyale ("KULLANICI Verileri") sahip olacaktır. Bu sözleşmede izin verilen durumlar dışında, PLATFORM, KULLANICI tarafından yetki verilmedikçe veya PLATFORM'un yasalarca veya böyle bir işlemin yapılması gerektiğine dair iyi niyetli bir inançla gerekli olmadığı sürece, KULLANICI verilerinin içeriğini düzenlemeyecek, silmeyecek veya ifşa etmeyecektir:

* PLATFORM aşağıdaki durumlarda KULLANICI verileri üzerinde ekleme/düzenleme/silme işlemi yapabilir; Geçerli yasalara uymak veya PLATFORM'da sunulan yasal sürece uymak, PLATFORM'un haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak, Bu sözleşme koşullarını yerine getirmek.

* PLATFORM, yazılım veya yazılım kullanılarak üretilen işlerin bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek veya teknik sorunlara yanıt vermek için KULLANICI verilerine erişebilir. KULLANICI, tüm KULLANICI verilerinin doğruluğundan, kalitesinden, bütünlüğünden, yasallığından, güvenilirliğinden, uygunluğundan yalnızca sorumludur. PLATFORM, herhangi bir KULLANICI'ya ait verinin silinmesi, düzeltilmesi, imhası, kaybı, ihlali veya başarısızlığından sorumlu değildir.

* PLATFORM, KULLANICI'nın yazılım üzerinde depolayabileceği, gönderebileceği veya iletebileceği maksimum miktarda KULLANICI verisi için maksimum miktarda bellek veya başka bir bilgisayar depolama alanı oluşturma hakkını saklı tutar. KULLANICI, tüm KULLANICI verilerinin arşivinin veya yedek kopyasının tutulmasından sorumludur. PLATFORM, kendi ya da yetkilendirdiği herhangi bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından, kaynaklanan herhangi bir KULLANICI verisi kaybından sorumlu tutulamaz.

* KULLANICI, Türkiye'nin yürürlükteki gizlilik mevzuatlarının ve zaman zaman yürürlüğe girebilecek tüm uygulama veya değişiklik mevzuatlarının getirdiği tüm yükümlülüklere uymakla yükümlüdür. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılması ve ifşa edilmesinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf talebine karşı PLATFORM'u sorumlu tutamaz.

* PLATFORM, bu sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra ondört (14) gün boyunca KULLANICI verilerini saklayacaktır. KULLANICI, PLATFORM'dan verilerinin bir kopyasını göndermesini isteyebilir. PLATFORM, ondört (14)  iş günü içinde, bu talebi gerçekleştirir. ondört (14)  gün sonra PLATFORM, KULLANICI'ya bildirmeksizin veya başka bir yükümlülük altına girmeden tüm KULLANICI verilerini silebilir ve yok edebilir.

2.9.4 Sorumluluk Reddi
* KULLANICI, yazılımı kullanırken TÜM SORUMLULUĞUN kendisinde olduğunu kabul eder. PLATFORM, KULLANICI'nın yazılımı kullanımından doğan ya da doğabilecek, doğrudan ya da dolaylı, kişisel ya da genel kapsama sahip hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

* KULLANICI'nın PLATFORM tarafından sözlü ya da yazılı olarak edindiği, herhangi bir BİLGİ, BELGE ya da TAVSİYE, bu sözleşmenin kapsamı dışında HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. PLATFORM'un ÇALIŞANLARI veya PLATFORM'un bağlı bulunduğu ya da ortak faaliyetler gerçekleştirdiği herhangi bir üçüncü taraf, bu sözleşmenin kapsamı dışında EK BİR GARANTİ SAĞLAMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR.

* Sorumluluğun Sınırlandırılması; PLATFORM, yazılım ve hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı KULLANICI'nın maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda PLATFORM'un sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.

2.9.5 Bakım ve Destek Hizmetleri; Bu sözleşmenin süresi boyunca, KULLANICI'nın abonelik planına uygun olarak, PLATFORM, KULLANICI'ya yazılımın kullanımı için aşağıdakilerden oluşan destek hizmetleri sağlayacaktır:

Destek hattı üzerinden telefonla veya e-posta yanıtı ile tavsiyeler,
PLATFORM'un kendi takdirine bağlı olarak, düzeltme duyuruları, güncellemeler ve teknik bültenler hakkında bilgi gönderilmesi,
* Zaman zaman PLATFORM'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak yazılım ile ilgili düzeltme ekleri ve güncellemeler ve bu güncellemelerin yayına alınması,
* Yazılımdaki hataların teşhisi ve bu tür hataların uzaktan yardım ile giderilmesi ve yazılım dokümantasyonunda gerekli değişikliklerin yapılması,
* PLATFORM tarafından zaman zaman KULLANICI'ya sunulan, ve PLATFORM'un kendi takdirine bağlı olarak, destek servisi olarak nitelendirilebilecek diğer tüm hizmetler,
* PLATFORM'un takdirine bağlı olarak, yazılımın yeni sürümlerinin yayına alınması

* Destek hizmetleri aşağıdaki hataların teşhisini ve düzeltilmesini içermez;
PLATFORM tarafından yayınlanmayan bileşenlerde karşılaşılabilecek herhangi bir kusur, Ücretsiz olarak sağlanan bileşenlerde karşılaşılabilecek herhangi bir kusur, Üçüncü taraf hizmetlerinde karşılaşılabilecek kusurlar, Yazılımda, yazılımın kullanımını önemli ölçüde etkilemeyen küçük kusurlar, Yazılımın yanlış veya uygunsuz kullanımı, PLATFORM tarafından yapılan kullanım tavsiyelerine uyulmaması sonucunda karşılaşılan hatalar, Yazılımın tasarım amacı dışında kullanılması.

* PLATFORM, KULLANICI'nın talebi üzerine, hatanın KULLANICIDAN kaynaklanmasına rağmen, hatanın teşhisi ve giderilmesine özen gösterecektir. Bu durumda, hatanın giderilmesi ile ilgili, PLATFORM'un ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

* PLATFORM tarafından destek hizmetleri, yalnızca yazılımın mevcut sürümüyle ilgili olarak ve mevcut sürümün yayınlanmasından itibaren on iki (12) ayı geçmeyen bir süre için verilir.

* PLATFORM yıllık destek ücretinin abonelik ücretlerine dahil olduğunu kabul eder. PLATFORM, bu sözleşme kapsamında sahip olabileceği diğer haklar saklı tutularak, KULLANICI'nın, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak, son ödeme tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir tutarda ödeme yapmaması durumunda, borcun ve -varsa- geç ödemeden kaynaklanan faizlerin tamamı ödenene kadar destek hizmetlerinin verilmesini durdurur.

2.9.5 Şifreler ve Güvenlik
PLATFORM, geçerli abonelik ücretlerini ödeyen her KULLANICI için özel bir şifre verecektir. KULLANICI, şifresinin gizliliğini korumaktan ve yalnızca yetkilendirdiği kişilerin şifresini kullanmasını sağlamaktan sorumludur. KULLANICI, hesabı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen sorumludur. KULLANICI, hesabının yetkisiz kullanımı veya kendisi tarafından bilinen diğer güvenlik ihlallerini derhal PLATFORM'a bildirmeyi kabul eder. PLATFORM, KULLANICI'nın bu gerekliliklere uymamasından kaynaklanan kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz. PLATFORM, KULLANICI şifresini gizli tutacak ve üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir.

* PLATFORM, yazılıma yetkisiz erişimi önlemek için, ticari olarak makul güvenlik önlemlerine sahip, saygın bir üçüncü taraf internet hizmet sağlayıcısından barındırma hizmeti almaktadır. KULLANICI, bu tür güvenlik önlemlerine rağmen, küresel bir ağ olan internetin, yetkisiz üçüncü taraflara, KULLANICI verilerine yasa dışı şekilde erişme fırsatı sağladığını kabul eder. Buna göre PLATFORM, internet üzerinden aktarılan bilgilerin gizliliğini, güvenliğini veya gerçekliğini garanti edemez ve garanti etmez.

 1. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

ALICI’nın ücretsiz veya ücretli abonelik başlatması ile beraber otomatik olarak aboneliği onaylanır ve hizmet/ürün kullanımına hemen başlanır. ALICI’nın kendisine özel domain, subdomain olması durumunda 3 iş günü içerisinde işlemler tamamlanır. Ücretli abonelikler ödemenin onaylanmasını takiben hemen aktif edilir. Ödeme alınamadığı durumlarda abonelikler pasif hale getirilir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
PLATFORM, kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde güvenliğiniz için en son teknolojileri ve en iyi servis sağlayıcıları kullanır. Kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın altında bir anahtar bulunur. Bu anahtar, tarayıcınız aracılığıyla gönderdiğiniz bilgilerin üçüncü şahıslara karşı korunacağının güvencesidir.  Ayrıca PLATFORM ’dan yapacağınız tüm alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerlidir.

 1. a) Kart saklama hizmeti; Kredi kartınız ile her ay düzenli olarak otomatik ödemelerin yapılmasını talep ederseniz uluslararası standartlarda en üst düzey güvenlik seviyesine sahip PCI-DSS lisansı ile kartınız kredi kartınız iyzico veya paytr alt yapısında saklanır. Saklamış olduğunuz kartınız ile Korumalı alışveriş kapsamında her seferinde kart bilgilerinize gerek kalmadan otomatik ödeme yapabilirsiniz. Saklı kartınızı istediğiniz zaman silebilir veya birden fazla kartınızı da sisteme kaydedebilirsiniz.

 2. CAYMA HAKKI
  PLATFORM
  ilk 14 gün kısıtlı özelliklere sahip olmak üzere yazılımı test edip kullanmanız için ücretsiz kullanım hakkı verir, bu süre içerisinde sizden hizmet ücreti talep edilmez. Hizmet abonelik tarihinden itibaren ilk 14 gün içerisinde ürünleri iade edebilirsiniz. PLATFORM internet sitesinden veya PLATFORM müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek iade talebinizi iletebilirsiniz. İade edilecek ürün ve iade nedeni belirtin. Aynı üründen birden fazla satın aldıysanız iade edilecek ürün adedini de belirtiniz.

4.1. ALICI hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.

 1. a)Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 2. b)Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 3. c)Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

4.2. ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini Web sitesi üzerinden SATICI’ya ulaştırır. SATICI, ALICI’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür.

4.3. Söz konusu mal/hizmet bedeli ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

4.4. ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği andan itibaren, 7 (yedi) gün içinde malı SATICI’ya geri gönderir.

4.5. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

4.6. ALICI iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

4.7. Mal ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

4.8. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Aşağıdaki mesafeli satış sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamamaktadır:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
İade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.

5.1. Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış bir şekilde bize ulaşırsa size geri göndermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.

5.2. İade etmek istediğiniz ürün/ürünleri tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile faturası ile beraber iade etmeniz gerekmektedir.

5.3. Tek kullanımlık ürünlerin ve hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

5.4. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

5.5. Beyaz eşya (buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırınlar [gaz, elektrik, mikrodalga], set üstü ocaklar, aspiratörler, ütüler, vantilatör, ısıtıcılar, soğutucular), televizyon vb. kurulum gerektiren ürünlerin kutuları ürün tarafınıza teslim edildikten sonra yalnızca yetkili servis çalışanları tarafından açılmalıdır. Yetkili servis çalışanlarından önce ürünün kutusunun tarafınızca açılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalabilir.
5.6. Ürün yetkili servis çalışanları tarafından açıldıktan sonra üründe herhangi bir hasar/kusur/ayıp tespit edilmesi halinde yetkili servis çalışanlarına detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı/servis formu/servis raporu doldurtmanız gerekir. Bu belgeyi aldıktan sonra ürünü iade etmek istemeniz halinde PLATFORM internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek ürünü iade edebilirsiniz.

 1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI PLATFORM üzerinden vereceği siparişlerde birden fazla aynı sepet içerisinde sipariş verebilecektir. SATICI, ALICI’nın birden fazla vereceği siparişler için birden fazla fatura kesebilecektir. ALICI, PLATFORM tarafından kendisine birden fazla fatura keserek kendisine gönderilmesini kabul eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI, ALICI’nın farklı çeşitlerde aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

6.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICILAR’a göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

6.3. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.

6.4. Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

6.5. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6.7. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

6.8. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).

6.9. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

7.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

 1. a) sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri PLATFORM, PLATFORM iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

7.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için PLATFORM tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

7.3. ALICI tarafından PLATFORM’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, PLATFORM tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

7.4. ALICI, PLATFORM’da belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda PLATFORM’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

7.5. PLATFORM’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları PLATFORM ‘a aittir.

7.6. PLATFORM’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden PLATFORM sorumlu değildir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME, 9 (dokuz) maddeden (varsa ekleriyle birlikte) oluşarak SÖZLEŞME maddesi 1.2 de belirtilen SÖZLEŞME TARİHİNDE, hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, kendi serbest iradeleriyle taraflarca okunup (online ortamlar dahil), kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu KOŞULLAR; MÜŞTERİ / KULLANICI İle PLATFORM arasında bu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

Bize
Ulaş
İşinizde 1 Adım Öne Geçin

Bize Yazın Size Biz Ulaşalım

Goviva Yazılım’ın sunduğu hizmet veya ürünler ile ilgili sorularınız mı var? Bize yazın size biz ulaşalım