Merhaba Goviva Goviva Yazılım İle 1 Adım Öne Geçin
 • Anasayfa
 • Proje Hizmet ve Satış Sözleşmesi

Proje Hizmet ve Satış Sözleşmesi

Goviva İle 1 Adım Öne Geçin

PROJE HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ


 1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR

1.1.
Sözleşme Tarihi                               : 
Proje Başlama Tarihi                        : 
Projenin Teslim Edilme Tarihi          : 
Projenin Süresi                               : 
Hizmetin Toplam Bedeli                : 
Ödeme Şekli                                  : 

1.2.
Unvanı                            : GOVİVA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası       : 220842-5
Mersis Numarası              : 0396137721700001
Vergi Dairesi                   : Antalya Kurumlar
Vergi Numarası               : 396 137 72 17
Web sitesi                      : www.goviva.com.tr
E-Posta Adresi               : [email protected]
Telefon Numarası           : +90 216 606 14 16
Merkez Adresi                : Yeniköy Mah. Çiftlik Cad. Osmangazi Konakları A Blok No:12A İç Kapı No:3
Şube Adresi                   :  AOSB 3. Kısım Mah. 40 Cad. No: 4 iç Kapı No: Z01 Döşemealtı/Antalya
adresinde ikamet eden kurum bundan böyle "PLATFORM" olarak anılacaktır.

1.3.
Unvanı/Adı Soyadı        :
T.C Kimlik Numarası     :
E Posta Adresi              :
Telefon Numarası         :
Adresi                         :

Adresinde ikamet eden ve PLATFORM tarafından sağlanan hizmetleri ve ürünleri kullanan veya satın alan kişiler/kurumlar bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ / KULLANICI” olarak anılacaktır.

1.1. İşbu sözleşme, PLATFORM tarafından verilen hizmetler için geçerlidir ve bireyler ya da tüzel kişilerle PLATFORM arasında barındırma, sunucu, yazılım, sosyal medya yönetimi, online reklamcılık, danışmanlık, özel yazılım, dijital pazarlama vb. gibi hizmetlerinin kullanım şartlarını belirleyen kurallardan oluşmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden herhangi bir ürünü sipariş etmeden önce hizmet sözleşmesini ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kullanım şartlarını tam olarak okumanız gerekmektedir. Hizmet kullanım sözleşmesi uymanız gereken kuralları içermektedir. Bu sözleşmeyi veya şartlarından herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen sipariş işlemlerinizi iptal ediniz. Herhangi bir ürün veya hizmet siparişi vermeyiniz.

1.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği kurumsal bilgiler ve T.C. Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik ve kurum bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, PLATFORM’un yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2(iki) gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, PLATFORM, işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. PLATFORM’un bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ PLATFORM’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, PLATFORM’un, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  Bu sözleşme, servis ve hizmet sağlayıcı PLATFORM ile MÜŞTERİ arasında, PLATFORM’un sağlamış olduğu ürün veya hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2.1. Sözleşmenin online ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, MÜŞTERİ, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve PLATFORM’un zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ
  3.1. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi madde 1.1 de belirtilmiş olup bu süre PLATFORM tarafından projenin yayınlanabilmesi için gerekli tüm dokümanların verilmesi ve talep edilen ücretin alınması ile başlar.

3.2 Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 15 iş günü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı zararı karşılamakla yükümlü değildir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU OLAN ÜRÜNLER VE HİZMETLER
  MÜŞTERİ’nin, PLATFORM’un internet sitesi üzerinde, verilen teklifte, teknik şartnamede veya bu sözleşmede teknik özelliklerinin detaylıca açıklandığı hizmet veya ürünlerden oluşan hizmetlerdir. Ödemelerin yapılmaması durumunda, PLATFORM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

3.1 MÜŞTERİ ’nin PLATFORM’a ait barındırma, web sitesi, özel yazılım yapılması, sunucu hizmeti, paket yazılım, kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri, web sitesinde açıklanan detaylı özellikleri, satış fiyatı ile ilgili bilgileri, PLATFORM’a ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta/teklif/teknik şartname ile belirtilen hizmettir. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. gibi satışa konu hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler, taahhütler, kampanyalar ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/hizmeti sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.2. MÜŞTERİ, ön bilgilendirmeyi teyit etmekle, sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, taahhüt süresi, vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak okuyup anladığını kabul ve teyit etmiş olur.

3.3. İşbu SÖZLEŞME kapsamında sunulan ürün ve hizmetler, belirli bir hizmet seviyesinin (SLA) sağlanması, beklenen tatminin karşılanması, ticaretin artırılması ve belirli amaca uygunluk garantileri de dahil; fakat bunlarla sınırlı olmaksızın açık, zımni bir garanti teşkil etmemektedir. Bununla birlikte, PLATFORM, SÖZLEŞME’ye konu DIGITAL OCEAN, CLOUDFLARE, ECLIT, GOOGLE, FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, LINKEDIN, WHATSAPP vb. gibi şirketlerin ürün ve hizmetlerine ilişkin ortaya çıkabilecek hata ve sorunların giderilmesinden, tamirinden, bakımından, düzeltilmesinden, bu ve benzeri sebeplerle oluşacak veri kaybı ya da başkaca herhangi bir zarardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bunlara ilişkin sorumluluk tamamen DIGITAL OCEAN, CLOUDFLARE, ECLIT, GOOGLE, FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, LINKEDIN, WHATSAPP’a ait olup, MÜŞTERİ ile bu şirketlerin sözleşmelerine bağlı her türlü kullanım şartları kapsamındadır.

 1. CAYMA HAKKI, HİZMET BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ, TAAHHÜT, KAMPANYALAR VE İADE

CAYMA HAKKI; MÜŞTERİ, PLATFORM ile imzaladığı işbu hizmet Sözleşmesi'nden 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise MÜŞTERİ'nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak MÜŞTERİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, MÜŞTERİ'nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, MÜŞTERİ'nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, MÜŞTERİ'nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan internet sitesinde yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

MÜŞTERİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve PLATFORM veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) MÜŞTERİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya MÜŞTERİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, MÜŞTERİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
j) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

4.1. MÜŞTERİ, işbu sözleşme gereği sunulan hizmetler karşılığında, MÜŞTERİ’nin PLATFORM üzerinden satın aldığı hizmetlerin bedeli, işbu sözleşmenin kabul edilmesine müteakip aynı gün içerisinde nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödemenin peşin olarak önceden yapılmış olması gerekmektedir. Hizmet ödemesinin yapıldığı gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir. PLATFORM ödeme sonucu hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’ye faturayı düzenler.

4.2. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

4.3. MÜŞTERİ hizmet ücretini PLATFORM tarafından bildirilen günde, peşin olarak havale yoluyla, ya da kredi kartı ile ödemekle yükümlüdür.

 1. a) Kredi kartı ödemelerinde MÜŞTERİ işbu sözleşmenin imzalanması ile PLATFORM’un internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedellerinin, belirttiği kredi kartından tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. b) MÜŞTERİ, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından tahsilini PLATFORM’un ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. c) MÜŞTERİ, kredi kartı bilgilerinde, kredi kartı limitinde ve geçerlilik süresinde veya hesabında olabilecek değişiklikleri PLATFORM’a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartı ile tahsilat yapılamaması ya da kredi kartına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartı ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL PLATFORM’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

 4. d) MÜŞTERİ’nin verdiği kredi kartına ait bilgilerin yanlış, sahte, çalıntı kredi kartı, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun PLATFORM tarafından, Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması veya çıkarılması halinde, MÜŞTERİ PLATFORM’un uğradığı veya uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle PLATFORM’un 3. Kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde PLATFORM’un bu zararı MÜŞTERİ’ye rücu edeceği MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. MÜŞTERİ, iptal durumunu bildirmez ise, PLATFORM’un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 5. e) Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda, ödeme açıklamasında sipariş kodunun/teklif numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait havale/eft masrafı vb. gibi tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. PLATFORM’a ait banka hesabına, MÜŞTERİ tarafından verilen siparişi takiben ödemenin yapılması sonucu PLATFORM hizmet aktivasyonunu yapar. Hizmet aktivasyonu siparişin verildiği gün değil, ödemenin yapıldığı gün başlar.

4.4. PLATFORM, MÜŞTERİ ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar.

4.5. PLATFORM, E-Fatura mükellefidir. Kayıt olduğunuz MÜŞTERİ paneli üzerinde ya da mail adresinize resmi faturalar gönderilmektedir. Vergi Usul Kanununa göre satın alınan hizmete yasal fatura düzenlenebilmesi için bilgilerin doğru beyan edilmesi MÜŞTERİ’nin yasal sorumluluğudur. Yeni kayıt olan MÜŞTERİ’lerimizin doğrulama işlemi çağrı merkezi tarafından Telefon, E-posta ve destek bildirimi üzerinden yapılmaktadır. Doğrulanmamış MÜŞTERİ’ler için fatura düzenlenmemekte ve bu nedenle hizmet sağlanamamaktadır. Ayrıca doğrulanmamış MÜŞTERİ’lerin MÜŞTERİ panelleri kısıtlı durumdadır.

4.6. MÜŞTERİ, satın alınan ürün veya hizmetlerde, ilk ödeme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir. İade talebinin olumlu karşılanması bazı koşullara bağlıdır. Bu koşullar 4.7. madde de belirtilmiştir. Hizmetlerimizde iade süresi ilk 14 gün'dür. İlk 7 gün sonrasında yapılacak iade işlemlerinde iade faturası kesilmesi veya size gönderilen E-fatura' daki iade bölümünün doldurulup tarafımıza gönderilmesi yasal zorunluluktur.

4.7. Ücret iadesi garantisi sadece yeni alınmış, PLATFORM tarafından sağlanan ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Yenilenen hizmetler, süresi uzatılan hizmetler, yeniden satın alınan hizmetler, Alan adı kaydı, yazılım lisans ücretleri, SSL sertifikaları, özel yazılım çözümleri, danışmanlık hizmetleri, profesyonel teknik destek hizmetleri ve PLATFORM tarafından üretilmeyen, dışarıdan satın alınan ürün ve hizmetler ücret iadesi garantisi kapsamı dışındadır.

4.8. PLATFORM, MÜŞTERİ’ye ücret iadesi yapılabilmek için; kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan iadenin talep edildiği ay içerisinde PLATFORM tarafından kesilen faturayı talep eder. Faturaların gönderilmesi ile ilgili masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Ödemenin iadesi, satın alınan yeni ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile geri iade edilmekte, bunun dışında farklı bir ödeme kanalından iade yapılması kesinlikle mümkün olmamaktadır. İade faturası düzenlemeyen firmalar için ya da PLATFORM’un kesmiş olduğu faturayı geri göndermeyen bireysel MÜŞTERİ’ler için iade yapılırken, Türkiye’deki mevcut Vergi Kanunlarına göre yapılan vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi yapılır. PLATFORM, ücret iadesi garantisini kötüye kullanan kullanıcılarına hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

4.9. PLATFORM, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren MÜŞTERİ hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut PLATFORM’un MÜŞTERİ bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.

 1. TAAHHÜTLÜ HİZMET ABONELİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR

5.1. Taahhütlü abonelikler, PLATFORM’un, sözleşmede belirtilen süre kadar hizmet almayı/abone kalmayı taahhüt eden MÜŞTERİLER’e sözleşme konusu ürün veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı, sözleşme konusu ürünün teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu ürünün kullanım hakkını ya da hizmeti ifa etmeyi, taahhüt ettiği aboneliklerdir. Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.

 1. TAAHHÜTLÜ HİZMET ALIMLARININ SÜRESİNDEN ÖNCE İPTALİ

6.1. Taahhütlü sözleşmelerde, yukarıda da açıklandığı üzere MÜŞTERİ lehine çeşitli indirimler yapılmaktadır. E-ticaret yazılımları, LMS Yazılımları, Turizm yazılımları gibi kiralama modeliyle verilen yazılımlarda tüm işlemler ilk ay yapılmakta ve müşteriye teslim edilmektedir. MÜŞTERİ’nin satışlarını artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi MÜŞTERİ’nin sektörüne göre 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi ileriye dönük sürelerde aksiyon planlanmasının yapılmasını, kurgularının çıkartılmasını, kampanyalar için gerekli yazılım, tasarım ve hazırlık aşamalarının çok önceden hazır halde olmasını gerektirmektedir. Haliyle, kiralama sistemiyle çeşitli yazılım ürünlerini ve hizmetleri satın alan MÜŞTERİ’lerin, var olan taahhütlerinin iptal edilmesini, sözleşmeden çekilme isteklerini en az 2 ay (iki ay) önceden PLATFORM’un e-posta adresine veya destek sistemine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. SMS, sesli mesaj, whatsapp mesaj veya müşteri temsilcisini aramak suretiyle yapılan bildirimler geçersizdir. Yapılan bildirimin ulaşıp ulaşmadığının takibinin yapılması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

 1. PLATFORM’UN SORUMLULUKLARI

7.1. PLATFORM, MÜŞTERİ’nin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetleri ödemesi yapıldıysa sağlayacaktır. PLATFORM ödemesi yapılmayan veya banka kayıtlarında iptal edilen hizmetler için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir.

7.2. PLATFORM, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, MÜŞTERİ siparişin detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve yazılım giriş şifrelerini MÜŞTERİ’ye e-posta/sms yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da MÜŞTERİ sorumludur.

7.3. PLATFORM, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde MÜŞTERİ’nin teknik sorularını PLATFORM ‘un internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır. MÜŞTERİ PROFESYONEL DESTEK SÖZLEŞMESİ yapmamış ise hizmet dışı konularda PLATFORM teknik destek vermeyecektir. MÜŞTERİ, hizmet kullanım şartlarındaki teknik destek şartlarına uymak zorundadır.

7.4. PLATFORM, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya MÜŞTERİ hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir. Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle PLATFORM’un servislerinde yaşanabilecek sorunlardan PLATFORM sorumlu değildir.

7.5. PLATFORM, gerekli görmesi halinde, kendine ait internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında, basılı veya online medyada, MÜŞTERİ ile birlikte yürüttüğü projeler ile ilgili olarak, ilgili markanın veya şirketin itibarını zedelemeyecek şekilde paylaşımlar yapabilir, duyurular yayınlayabilir, birlikte çalışıldığını yayınlayabilir, referansı olarak yayınlayabilir, MÜŞTERİ’nin logosunu ve ismini kullanabilir, basın açıklaması yapabilir. PLATFORM, MÜŞTERİ için yapmış olduğu yazılımlarda, web sitelerinde, tasarımlarda kendi markasının tanıtımını yapabilir, logosunu ve ismini yerleştirebilir, web sitesinin bağlantısını ekleyebilir.

7.6. PLATFORM, MÜŞTERİ’nin hukuki temsilcisi değildir. PLATFORM, MÜŞTERİ’den izinsiz MÜŞTERİ’nin nam veya hesabına ya da MÜŞTERİ’yi bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenemez. PLATFORM bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanması için üçüncü kişilerle ortaklıklar kuramaz.

7.7. PLATFORM, işbu sözleşme konusu olan ve MÜŞTERİ’ nin ihtiyaç duyduğu hizmeti vermekle yükümlüdür. PLATFORM, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek işlemler için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

7.8. PLATFORM, MÜŞTERİ için hazırlanmış yazılım bakımından bütün olarak yazılım değişikliğini gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme ekleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

8.1. Bu sözleşme gereğince tarafların, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgisi olan kişisel verileri 6698 Sayılı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebilir. Bu anlamda MÜŞTERİ ‘nin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, elektronik posta adresi, telefon numarası, adresi; MÜŞTERİ tüzel kişi ise ayrıca vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler, sözleşmenin kurulması ve ifa aşaması için gerekli bilgiler olup; sözleşmenin imzalanmasıyla MÜŞTERİ, bu verilerin işlenmesini ve güvenle aktarılmasını kabul etmiştir.

8.2. Ayrıca MÜŞTERİ ilgili kanun gereğince, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri “üst yönetim tarafından detaylı olarak incelendikten sonra talep etme”, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8.3. MÜŞTERİ, paylaşacağı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir. Ayrıca PLATFORM, sair bir mahkeme kararı üzerine yer sağlayıcısı olmadığı veya içeriğe müdahale imkânının bulunmadığı hallerde mahkeme kararı gereğince “ip adresi engellenmesi” işlemini yapar. MÜŞTERİ, kendisi ile ilgisi olmasa da mahkeme kararı gereği ip adresinin engellenmesi sonucu kendisine de erişimin engellenebileceğini ve bu durumda PLATFORM’un sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.

8.4. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti PLATFORM ‘un internet sitesinde yer alan SÖZLEŞMELERE uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

8.5. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri PLATFORM’ dan almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış Ana Kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

8.6. MÜŞTERİ, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca PLATFORM sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal T.C. kanunlarına aykırı olamaz. MÜŞTERİ’nin kullandığı sistemlerde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Ayrıca taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin PLATFORM’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye PLATFORM’un Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin PLATFORM’un açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.7. MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde PLATFORM’un hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve MÜŞTERİ ‘yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

8.8. MÜŞTERİ 'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki ya da uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden PLATFORM sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ya da yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde PLATFORM’a sorumluluk yüklenemez. PLATFORM, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.

8.9. MÜŞTERİ, gerekli görmesi halinde, kendine ait internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında, basılı veya online medyada, PLATFORM ile birlikte yürüttüğü projeler ile ilgili olarak, ilgili markanın veya şirketin itibarını zedelemeyecek şekilde paylaşımlar yapabilir, duyurular yayınlayabilir, birlikte çalışıldığını yayınlayabilir, basın açıklaması yapabilir.

8.10. PLATFORM, MÜŞTERİ’si ile aynı sektörde bulunan, aynı işleri yapan birbirine rakip MÜŞTERİ’ler, kişi veya kurumlar ile benzer yada birbirine yakın projeler yapabilir.

8.11. MÜŞTERİ, projenin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ ' nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden PLATFORM sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, gecikme süresi teslim süresinin üzerine eklenir.

8.12. MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlak kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, PLATFORM’ un hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. Ancak PLATFORM, MÜŞTERİNİN verdiği fikir, düşünce ve yorumun dışına çıkar ve bu durum üçüncü Kişilere zarar verirse, bu durumdan PLATFORM sorumlu olduğu gibi MÜŞTERİ zarara uğrarsa PLATFORM bunu da karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. MÜŞTERİ, PLATFORM’ un onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek PLATFORM’ a onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır. Bu süre PLATFORM’ un yaptığı çalışmayı MÜŞTERİYE SMS / Mail / CRM üzerinden destek mesajı ile ilettikten sonra başlar. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır. MÜŞTERİ’nin proje bittikten sonra projeyi geç incelemesi, geç geri dönüş yapması, projenin üzerinden 72 saat zaman geçtikten sonra herhangi bir geri dönüş yapmaması, yapılan çalışmanın kabul edildiği anlamını taşır. PLATFORM projenin yayına alındıktan sonra geç iletilen hatalardan sorumlu değildir. PLATFORM Bu hataların giderilmesi için ek ücret talep edilecektir.

8.14. Anlaşılan projenin/hizmetin dışında talep edilen ek istekler için maliyet hesaplanacak olup, hesaplanan maliyet PLATFORM’ ın banka hesabına yatırıldıktan sonra hizmet sağlanacaktır.

 1. ALAN ADI SÜRE UZATIMLARI

9.1. Bir alan adı PLATFORM tarafından MÜŞTERİ’ye tahsis edildiği veya MÜŞTERİ adına kayıt olduğu zaman, adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı için MÜŞTERİ iki yoldan birini tercih edebilir. MÜŞTERİ ilk olarak otomatik ödeme talimatı vererek satın almış olduğu alan adının süresini uzatım yoluna gidebilir. MÜŞTERİ için ikinci bir yol olarakda, kendiliğinden MÜŞTERİ panelinden alan adının süresini uzatması tercih edilebilir. Bunun dışındaki haller için PLATFORM alan adı süre uzatımı bakımından MÜŞTERİ’ye herhangi bir taahhütte bulunamaz. MÜŞTERİ, alan adı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de PLATFORM’dan alıyorsa, alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerinde sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

9.2. MÜŞTERİ, işbu sözleşme hükümlerince belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, PLATFORM’un, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, MÜŞTERİ’ye ait süresi dolmuş alan adının süresini belli bir süre için kendiliğinden uzatabileceğini kabul etmektedir. PLATFORM, MÜŞTERİ’nin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, MÜŞTERİ’nin alan adını koruduğu ve süresini kendiliğinden belli bir süre uzattığı için, MÜŞTERİ, belirtilen süre zarfında ödeme yapabileceği bir süre uzatım mühleti'ne sahip olacaktır. Bu süre içinde MÜŞTERİ ödemesini yaparak alan adı süresini ekstra bir ücret ödemeden uzatabilir. Süre Uzatım mühleti 30 gündür. Alan adının süresi dolduktan sonra süre uzatım mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir, bu konudaki tüm insiyatif ve takdir hakkı PLATFORM’un elindedir.

9.3. MÜŞTERİ, süre uzatım mühleti için verilen süre içinde PLATFORM’a ödeme yapmadığı takdirde, MÜŞTERİ’ye, PLATFORM’a bir geri alım ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için 30 günlük bir ödeme müddeti tanınır. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde ise alan adı beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 119 USD ile 714 USD arasındadır. Eğer MÜŞTERİ alan adı için, 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise PLATFORM, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, MÜŞTERİ’nin alan adını silebilir veya MÜŞTERİ’nin hesabını bir başka kişiye devredebilir. MÜŞTERİ, ödeme yapmadığı takdirde alan adının PLATFORM tarafından serbest bırakılacağını ve ilk talep eden gerçek veya tüzel kişinin üzerine kaydettirilmesinin mümkün olduğunun bilincinde olup tüm bu süreci kabul ettiğini beyan eder. MÜŞTERİ silinme ve devir durumlarında PLATFORM’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile PLATFORM’dan herhangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.4. Süre uzatım mühletleri ve ödemeler için tanınan zaman hususunda PLATFORM mutlak tasarruf yetkisine sahiptir. PLATFORM her bir alan adı için değişiklik yapabilme yetkisini haiz olup bu hakkını saklı tutar

9.5. MÜŞTERİ, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kendisine yüklenen bu yükümlülüğü gayrı kabili rücu kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek PLATFORM gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde MÜŞTERİ, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.

9.6. MÜŞTERİ, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir. Alan Adı, MÜŞTERİ ismi ve e-posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları, Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları, Ad Sunucularının cevap veren isimleri, orijinal kayıt ve süre bitim tarihi

9.7. MÜŞTERİ, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, PLATFORM tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını PLATFORM’a vermektedir. MÜŞTERİ tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan adları, Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi, MÜŞTERİ’ye ait alan ad(lar)ı veya alt-alan ad(lar)ı için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı. Alan adı veya alt-alan adı için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir. Bu ad sunucuların cevap veren isimleri, kaydın orijinal oluşum tarihi ve kaydın süre bitim tarihi

9.8. MÜŞTERİ, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) PLATFORM serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, PLATFORM tarafından muhafaza edilen sunucuya ve/veya diğer aygıtlara internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, gerekli tedbir ve önlemleri alırken gereken özeni göstermemesi, güvenli e-mail, FTP ve kontrol paneli şifresi belirlememesi veya belirlemesi durumunda bunların kolay tahmin edilebilir nitelikte olması gibi nedenlerle alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumunda PLATFORM bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran sorumludur. PLATFORM’un bu nedenlerle verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma ve Sözleşmeyi haklı nedenle feshetme, maruz kaldığı zararın tazminine ilişkin olarak MÜŞTERİ’ye rücu etme hakkı saklıdır.

 1. İÇERİK İZİNLERİ

10.1. PLATFORM tarafından sağlanan tüm hizmetlerin kullanımı, Uluslararası hukuk kurallarına ve teamüllere, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelere uygun olarak kullanılmak zorundadır. PLATFORM, yasal değişiklikler konusunda MÜŞTERİ’lerine bilgi vermekle yükümlü değildir. Hizmetler sadece yasal izinler dahilinde kullanılabilmektedir. Hizmetlerimizden yararlanan tüm MÜŞTERİ’lerimiz yayımlayacakları ve/veya çalıştırdığı tüm içerik ya da uygulamaların yasalara uygun olduğunu ve başkaca gerçek ya da tüzel kişilerin hak ve hürriyetlerini engelleyici veya bunlara zarar verici olmadığını bu anlaşma ile kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10.2. PLATFORM tarafından sağlanan hizmetlerde telif hakkı veya marka ihlali yapmak yasaktır. Telif hakları video, müzik, kitap veya fotoğraf vb. gibi eser niteliğinde veya değil sahibinin hususiyetini taşıyan her türlü içeriklerin kopyalanması vb. oluşabilecek tüm hak ihlallerini kapsar. Ticari marka sahibinin veya hak ihlaline uğrayanın ürünlerini izinsiz olarak yayınlanması durumunda, MÜŞTERİ veya tüzel kişilerin hesapları, PLATFORM’ a resmi olarak tebliğ edildiğinde sonlandırılacaktır.

 1. KISITLAMALAR

11.1. Tüm hizmetlerimizde izin verilmeyen işlemlerle ilgili örnekler aşağıda belirtilmiştir;
IRC Scriptler ve Botlar, Proxy Scriptler ve Anonymizerlar, Korsan Yazılım ve Warez, AutoSurf, PTC, PTS ve PPC siteleri, IP Scannerlar, Bruteforce Programları, Scriptleri ve Uygulamaları, Mail Bombers, Spam Scriptler ve Mailer Pro, Uygun izinlere sahip olmayan madde satışı, Adult, Erotik, Adult Hikaye ve Video gibi her türlü içeriğe sahip siteler, Escort, jigolo siteleri gibi arkadaşlık ve bu içeriğe sahip olan tüm siteler, Piyango ve Kumar Siteleri, MUD'lar, RPG'ler ve PBBG'ler, Hacker siteleri odaklı arşiv programları, Yasadışı faaliyetleri teşvik siteleri

11.2. PLATFORM Yayımladığınız bir materyal müstehcen, tehdit, yasa dışı ya da bir şekilde hizmet kullanım sözleşmesini ihlal eden bir durumda olduğu zaman size haber verilerek ya da haber verilmeden hizmetiniz devre dışı bırakılacaktır.

11.3. Abuse (Kötüye kullanım) birimimizden e-posta geldiğinde, 24 saat içerisinde gelen bildirime karşı destek bileti -üzerinden cevap verme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 24 Saat içinde cevap alınamıyorsa hizmetin askıya alınması veya sonlandırılması gerekebilir. Ayrıca, 5651 sayılı yasa gereğince İl Emniyet Müdürlüklerinden gönderilen mahkeme kararları, ESB (Erişim Sağlayıcıları Birliği), veya BTK (Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu) tarafından erişimin kısıtlaması ile ilgili kararları gece veya gündüz fark etmeksizin 4 saat içerisinde herhangi bir ihtara gerek kalmadan yasa gereği uygulanmaktadır.

11.4. Kısıtlamalar ile birlikte toplu halde atılan spam veya istenmeyen e-posta gönderimine kesinlikle izin verilmemektedir. Üye ve veri tabanlarından gönderilen mailler, satın alınan mail listeleri ve bunlara gönderilen mailler spam olarak değerlendirilir ve kabul edilir. Bu aktiviteleri yapan MÜŞTERİ’lerin hesapları uyarılmadan durdurulacak veya e-posta gönderimine karşı sınırlandırılacak, spam mail gönderimi MÜŞTERİ tarafından durdurulmadan hizmet tekrar aktif edilmeyecektir.

11.5. Küçük yaştakilere potansiyel zarar verecek içerikleri yayımlamak kesinlikle yasaktır, çocuk pornosu veya buna benzer algılanan içerikler bu kategoride değerlendirilmektedir. Herhangi bir sitede çocuk pornosu barındırılması veya bildirilmesi durumunda MÜŞTERİ’lerimize içeriğin kaldırılması hususunda abuse bildirimi yapılarak, bunun tekrar etmesi durumunda hizmet sonlandırılır. Hizmet sahibinin bilgisi dışında olan bir durum ise, içeriğin kaldırılması ile ilgili 24 saat süre verilmektedir.

11.6. Bir hizmete gelebilecek DDoS ataklar, mail bomer, flood, ip spoffing ve benzeri türde saldırılar karşısında diğer hizmet alan kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi nedeni ile derhal saldırı altında olan IP adresi kapatılır.

 

 1. YEDEKLEME VE VERİ KAYBI

12.1. PLATFORM kendi yedekleme politikasını uygulamaktadır. Bu politikaya göre; PLATFORM, MÜŞTERİ kaynaklı olmayan sunucu tarafında oluşabilecek fiziksel ve yazılım arızalarını anlık olarak giderebilmek için ve firma itibarını yüksek tutmak, MÜŞTERİ memnuniyetini sağlamak amacıyla yedekleme sistemi planlamıştır. Planlanmış bu yedekleme sistemi ile alınan yedeklerden MÜŞTERİ’lere hiçbir şekilde garanti ve yedekleme hizmeti verilmemektedir. Hesapların yedekleme işlemi tamamen MÜŞTERİ’lere ait olup herhangi bir veri kaybından firmamız sorumlu tutulamaz. Ancak MÜŞTERİ’lerin hesaplarında yaşadığı problemleri göz önünde bulundurarak, PLATFORM tarafından alınmış yedeklere ihtiyaç duyması durumunda, yedekleme sistemine göre alınmış yedekler arasından talep edilen yedek PLATFORM inisiyatifinde MÜŞTERİ’ye verilmektedir. Hizmetinizi iptal ettiğiniz durumlarda yedekleriniz ile birlikte hesabınız tamamen silinmektedir.

 1. TEKNİK DESTEK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

13.1. Teknik destek talepleri sadece otomasyon sisteminden kabul edilmektedir ve buradan kayıt altına alınmaktadır. Teknik destek taleplerine cevaplar da yine aynı şekilde otomasyon sistemine gönderilmiş destek taleplerine cevap olarak iletilir. Telefon üzerinden teknik destek kesinlikle verilmemektedir. Problemin çözümü, detayı ve bilgilendirmesi yine gönderilen destek talebi üzerinden yapılmaktadır.

13.2. PLATFORM, MÜŞTERİ’lerine sadece kendi işi ile alakalı konularda destek verebilir. PLATFORM'un MÜŞTERİ’ye vereceği teknik destek içeriği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Belirtilen maddelerin içerdiği teknik destek kapsamı dışındaki talepler, PROFESYONEL TEKNİK DESTEK anlaşması yapılarak yerine getirilir.

13.3. PLATFORM almış olduğunuz hizmetin kurulumu nu yapıp bilgileri sisteme kayıtlı telefon numaranıza veya e-posta hesabınıza gönderecektir.

13.4. Yönetim paneli bilgileri ve sistem kullanım eğitimi

13.5. Destek konusu gözetmeksizin kişisel problemler veya kişisel kullanım/cihaz problemleri ile alakalı sorunlarınız için destek personeli kişisel bilgisayarınıza uzaktan bağlantı yapamaz.

 1. LİMİTLER

14.1. PLATFORM paylaşımlı hosting paketlerinde alan kullanımı web içeriği ile sınırlıdır. MÜŞTERİ, bunun dışında sağlanan web alanını arşivleme, depolama benzeri bir amaç için kullanamaz. PLATFORM, arşivleme, depolama benzeri bir amaç için kullanıldığı tespit edilen alanlarda limitleme yapma hakkına sahiptir. Paketler ile alakalı limitlendirmeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

14.2. Sitemizde bulunan Hosting paketleri için geçerli özellikler dışında değişiklik yapılmamaktadır. Paket özelliklerinin yeterli gelmediği durumlarda paket yükseltme işlemi yapılmalıdır. Tüm hosting paketlerinde Inode limiti bulunmaktadır. Bu limit 100.000 adet dosya anlamına gelir, almış olduğunuz hizmetin tamamı için geçerli olup tüm sitelerinizin dosyalarını bu limite göre ayarlanması gerekmektedir.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

15.1. Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi Sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz.  İşbu SÖZLEŞME ekleriyle beraber bir bütündür. SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili makam tarafından herhangi bir yargı çevresinde geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bulunması durumunda, söz konusu hükmün işbu SÖZLEŞME’den ayrılmış olduğu ve bu SÖZLEŞME’nin bir parçasını oluşturmadığı kabul edilecek, söz konusu hüküm, bu SÖZLEŞME’nin geri kalanının uygulanabilirliğini ve söz konusu hükmün başka yargı çevrelerinde geçerli, yasal ve uygulanabilir olmasını etkilemeyecektir.

15.2. Bu SÖZLEŞME ihlal edilmesinden veya temerrüde düşülmesinden dolayı taraflardan herhangi birinin feragati, diğer veya ardışık temerrüt veya ihlal için feragat teşkil etmeyecektir.  

 1. GİZLİLİK

16.1. Kişisel Veri ve Ticari Sır gibi mevzuatın “Gizli Bilgi” olarak kabul ettiği bilgilerle, Taraflardan birine ait olan alenileşmemiş her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak telakki edilir. Gizli Bilgi içeren dijital veya basılı her türlü doküman da “Gizli Bilgi” içeren dokümantasyon olarak kabul edilir ve Gizli Bilgi müeyyidelerine tabidir.

16.2. Taraflar bu Sözleşmenin ifası esnasında öğrenmeleri halinde birbirlerine ait her türlü “Gizli Bilgi’yi, kısmen veya tamamen diğer tarafın rızası olmaksızın kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıs veya kurumlara ifşa etmemeyi gayrikabili rücu şartı ile kabul ve taahhüt ederler.

16.3. Taraflar birbirlerine ait Gizli Bilgi’yi kendilerine ait Gizli Bilgi’yi nasıl koruyorlarsa aynı şekilde koruyacaktır.

16.4. Gizli bilgi, bilgiyi sağlayan tarafın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. Bu sözleşme uyarınca sağlanmış bulunan her türlü gizli bilgi, bu bilgilerin kopyaları da dahil olmak üzere, hizmetin sona ermesi ya da bu tür bilgiyi ifşa eden tarafın isteği halinde ifşa eden tarafa iade edilecek veya imha edilecektir. Taraflar, bu sözleşmeye konu olan hizmetlerin sağlanabilmesi için karşı taraftan kendisine verilen her türlü bilgi, doküman ve materyali sadece bu sözleşmeye konu olan hizmet için kullanacaklarını; üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını, sözleşme süresince ve sonrasında gizlilik hükmüne uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde tarafların bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı, sözleşmeyi ihlal eden taraf ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte sözleşme bedelinin 12 katı ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Tarafların;
(i) gizliliğe ilişkin herhangi bir yükümlülük bulunmaksızın daha önce bildiği,
(ii) bağımsız bir şekilde kendisi tarafından geliştirilmiş,
(iii) kendi bilgisi dahilinde bu tür bilgiler açısından gizlilik konusunda herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayan üçüncü bir şahıstan sağlanan, ya da
(iv) bu sözleşmede yer alan hiçbir hükmü ihlal etmeden kamu tarafından bilinen bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir.

16.5. Tarafların bu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da 10 (on) yıl süreyle devam edecektir.

 

 1. PERSONEL TRANSFER VE İSTİHDAM YASAĞI

MÜŞTERİ ve PLATFORM işbu SÖZLEŞME yürürlükte olduğu sürece ve her ne sebeple sona erdiğine bakılmaksızın SÖZLEŞME’nin sona erdiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle, herhangi bir MÜŞTERİ ve PLATFORM personeline iş teklifinde bulunmayacağını, kendi bünyesinde, iştiraklerinde, ortaklılarında, yönetim yetkisi bulunan başka kurum ve kuruluşlarda ve/veya şahsen istihdam etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ ve PLATFORM işbu hükmü ihlal etmesi halinde MÜŞTERİ ve PLATFORM 'a söz konusu personel/personellerin 24 aylık brüt maaşı tutarını hiçbir ihtara gerek olmadan derhal ve defaten cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu ihlal nedeniyle know-how kaybı, iş, kar kaybı da dahil olmak üzere MÜŞTERİ ve PLATFORM’un uğrayacağı her türlü zararın tazminini talep hakkı cezai şartın ödenmesinden bağımsız olarak saklıdır.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR, İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta MÜŞTERİ ve PLATFORM’un defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, elektronik posta kayıtlarının mikrofilm ve mikro fişlerinin, bilgisayar çıktılarının, whatsapp, email, sosyal medya, metin mesajı ve düzenlenen tutanakların geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını ve bu maddenin HMK 193.Maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 1. VERGİLENDİRME

PLATFORM 'un internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler PLATFORM 'un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca PLATFORM’un kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

 1. FESİH

20.1 SÖZLEŞME'nin süresinin bitim tarihinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın SÖZLEŞME kendiliğinden sona erer. Projenin sözleşme bitiş tarihine kadar bitmemiş olması halinde SÖZLEŞME süresinin bitiminde tarafların anlaşması halinde yeni SÖZLEŞME yapılır.

 1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, salgın hastalık, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. MÜŞTERİ’nin satışlarının azalması, ekonomik zorluk yaşaması, personellerinin işi bırakması, MÜŞTERİ’nin kendi iç işlerinde veya şirketinde meydana gelen sorunlar, gecikmeler, iş kaybı vb. gibi durumlar MÜŞTERİ’ye fesih hakkı vermez. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 1. CEZAİ ŞART

Bu sözleşmede ve teknik şartnamede belirtilen, MÜŞTERİ ile PLATFORM’un ortaklaşa karar verdiği yazılım projesinin süreç içerisinde değişikliğe uğraması, yeni özellikler eklenmesi, planlanan özelliklerin değiştirilmesi, MÜŞTERİ tarafından yazılım senaryosunun değiştirilmesi, MÜŞTERİNİN taleplere geç dönüş yapması, MÜŞTERİNİN yanlış, eksik ve hatalı yönlendirmesi,  MÜŞTERİNİN yayına alınan projeyi vaktinde incelememesi durumunda projenin bitiş tarihinde oluşan değişikliklerden dolayı PLATFORM  sorumlu değildir. Yukarıda belirtilen durumlarda oluşan ek maliyetleri MÜŞTERİ karşılamak durumundadır.

 1. SÜREÇ YÖNETİMİ VE GENEL İŞLEYİŞ ŞEKLİ

23.1. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında PLATFORM bu sözleşmede ve teknik şartnamede geçen hizmetleri planlanan tarihlere uygun şekilde yapacağını taahhüt eder. Yazılım projesinde oluşan olan tüm gelişmelerden MÜŞTERİYİ bilgilendirir.

23.2. MÜŞTERİ bu proje için bir proje sorumlusu belirler. Tüm süreç proje sorumlusu ile PLATFORM arasında yönetilir. Yazılım senaryosu, eksiklikler ve hatalar proje sorumlusu ve PLATFORM ile görüşülerek çözüme kavuşturulur.

23.3. Süreç içerisinde proje yöneticisi ile PLATFORM görüşme yaparak projenin ilerleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunurlar. PLATFORMUN yapmış olduğu işler sonucunda proje yöneticisinin onayı ile ödeme yapılır.
23.4. MÜŞTERİ’nin proje içerisinde yapılmış olan özellikleri 72 saat içerisinde inceleyip geri dönüş yapma sorumluluğu vardır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen yazılım hatalarının daha sonra PLATFORMA bildirilmesi durumunda, PLATFORMUN bu hataları çözme yükümlülüğü yoktur. PLATFORM bu hataların çözümü için ek ücret talep edecektir.

 1. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri telefon, adres ve E-mail adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 15 gün içinde bildirmeyi kabul ederler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut SMS, E-mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME, 14 (on dört) sayfa ve 25 (yirmi beş) maddeden (varsa ekleriyle birlikte) oluşarak SÖZLEŞME maddesi 1.1 de belirtilen SÖZLEŞME TARİHİNDE, hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, kendi serbest iradeleriyle taraflarca okunup (online ortamlar dahil), kabul edilmiş ve 2 (iki) nüsha olarak imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Bize
Ulaş
İşinizde 1 Adım Öne Geçin

Bize Yazın Size Biz Ulaşalım

Goviva Yazılım’ın sunduğu hizmet veya ürünler ile ilgili sorularınız mı var? Bize yazın size biz ulaşalım